Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:28 น.)

 

พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา

 

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561

 

ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink