Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

สอบกลางภาค 1/2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:28 น.)

 

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวาย ร.9

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:38 น.)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

 

พิธีไหว้ครู ประดับพระเกี้ยว 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 14:27 น.)

 

พิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 14:24 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink