Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานป้าย งานสวนพฤษศาสตร์ฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:20 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (คาบ ๓ - ๔) ณ หอปรุะชุม ต.อ.น.น.๒๕ ปี

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานสวดพระอภิธรรมศพ และงานฌาปนกิจศพ บิดา อ.รุ่งวดี

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

และงานฌาปนกิจศพ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:19 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

นร.ร่วมงานมหกรรม To Be Number One ครบรอบ 12 ปี

ณ ฮอล 9 ศูนย์ประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink