Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ค่ายพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร.ร.สุจริต)

วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25ปี

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี 2557

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 02:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2557

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโดมหลวงปู่เอี่ยมฯ และหอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 00:21 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดชลประทานฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 18 ส.ค. - 20 ส.ค.57

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 เวลา 22:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink