Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

แผนที่ และที่จอดรถงาน ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค

แผนที่ และที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคกลาง จ.นนทบุรี
ศูนย์การแข่งขันนาฎศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คลิก  -> แผนที่ ร.ร.

คลิก -> ที่จอดรถ

โรงเรียนที่แจ้งติดต่อที่พัก  ร.ร.ได้จัดให้แล้ว ได้แก่

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แนะแนวการศึกษาต่อ นร.มัธยมศึกษาตอนต้น

 

วันที่ 20 พ.ย.2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ครูและนักเรียนทุกคน ร่วมโครงการ 5ส.

คณะครู และนักเรียนร่วมโครงการ 5ส.ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดคำสั่ง และพื้นที่รับผิดชอบ คลิกที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาและความหมาย 5ส. คลิกอ่านเพิ่มเติม..ด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการเดินรณรงค์ Stop Teen Mom

หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 20 พ.ย.2557 ((คลิกดูภาพเพิ่มเติม))

ณ บริเวณ อบต.คลองพระอุดม หน่วยอนามัย และชุมชนโดยรอบ

 

ประชุมครู ประจำเดือน พ.ย.2557

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.สุเพชร ยอดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink