Get Adobe Flash player

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

แจ้งปฎิทินการเปิดภาคเรียนที่ 1-2557

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 13:55 น.)

 

เสนอยื่นซองประมูลขายอาหาร

เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557

-  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคาขายอาหาร

ให้มาขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ที่ห้อง 113 อาคารเฉลิมพระเกียรติ


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 11:28 น.)

 

คลิปวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2556

Click --> คลิปวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2556

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 10:10 น.)

 

งานราตรีเตรียมน้อมนนท์ - คลองพระอุดม ่ 57

งานราตรีย้อนยุค

วันที่ 21 มีนาคม 2557 (คลิกเพื่อดูภาพ)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014 เวลา 23:38 น.)

 

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2557

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 15:49 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ธีรวัฒน์  กฤชเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาและการทำงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink