Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานเตรียมน้อมนิทรรศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนนทบุรี จัดงาน
"เตรียมน้อมนนท์นิทรรศ เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:08 น.)

 

ภาพถ่ายนักเรียน ม.3 ม.6 จบปีการศึกษา 2558

ภาพถ่ายนักเรียน ม.3 ม.6 จบปีการศึกษา 2558

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:58 น.)

 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน
คือ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายรวีโรจน์ ตลาดทรัพย์

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:38 น.)

 

Big Cleaning Day

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกิจกรรม 5ส
Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดห้องสำนักงานต่างๆ
ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:35 น.)

 

คณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
นำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2016 เวลา 16:31 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน