Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs

วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยม ชั้น 6

 

งานกีฬาคุรุสัมพันธ์มันธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 6

วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 15:07 น.)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาเตรียมน้อมนนท์

วันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมหลงปู่เอี่ยม ชั้น 6

 

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:47 น.)

 

งานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ คุณครูจรวย ขำศิริ

วันที่ 18, 19 และ 22 มีนาคม 2558 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:38 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink