Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รับมอบทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ได้รับมอบทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย
รองผู้อำนวยการภัญญภา อินทรปัญญา
และรองผู้อำนวยการอณัญญา เรืองวานิช
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 21:12 น.)

 

นักเรียนร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ส่งตัวเเทนนักเรียนร่วมงาน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 18:23 น.)

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 15:33 น.)

 

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย
รองผู้อำนวยการภัญญภา อินทรปัญญา
และรองผู้อำนวยการอณัญญา เรืองวานิช
ด้วยความยินดียิ่ง

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน