Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

การมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โดย ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

งานวิชาการเตรียมน้อมนิทรรศ 9 ก.พ. 2560

งานวิชาการเตรียมน้อมนิทรรศ

ว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:22 น.)

 

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสะพานสูงและวัดโปรดเกษ

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:11 น.)

 

กิจกรรมฟังธรรมเทศนาวันศุกร์

กิจกรรมฟังธรรมเทศนาวันศุกร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:59 น.)

 

พม.เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

โครงการ พม.เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันที่ 10 ก.พ. 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:47 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน