Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 เวลา 16:35 น.)

 

โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล คลองพระอุดม จัดอบรมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรมการต่างๆมากมาย ทั้งการตอบคำถาม การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 16:15 น.)

 

กิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีการจัดเเสดงนิทรรศการและการแสดงบนเวที เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมวันเเม่ พ.ศ. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีถวายพระพร และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน