Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:30 น.)

 

ประชุมผู้ปกครอง ผปค.เครือข่าย ม.2 และ ม.5

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

 

 

 

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับ ผอ.สพม.เขต3

อำลา ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ และต้อนรับ ผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ

14 พฤษภาคม 2558 ณ ร.ร.บางบัวทอง

 

ประชุมผู้ปกครอง และเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 23:19 น.)

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ นร.ม.1และม.4 ปี58

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (คลิกดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:39 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน