Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อ

 

ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการเขต สพม.3

 

แจ้งรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ม. 2, ม. 3 และม. 5, ม. 6

รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2562 (ให้คลิกลิงค์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง)

2: ม 3: ม 5: ม 6:

แนวทางปฎิบัติการจัดห้องเรียน:

แจ้งนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในห้องเรียนให้ดำเนินการติดต่องานวัดผลประเมินผล (ห้อง 115) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปพร้อมผู้ปกครอง


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 19:52 น.)

 

ผลการจัดหาที่เรียน จาก สพม.3 ปีการศึกษา 2562

ผลการจัดหาที่เรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูเอกสารรายชื่อนักเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 10:35 น.)

 

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink