Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปี 2556

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 13:11 น.)

 

การประเมินสถานศึกษาภายนอก รอบที่ 3 ปี 2556

วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 (คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 13:08 น.)

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 (คลิกดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2013 เวลา 23:32 น.)

 

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2556

ขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น. (ดูภาพทั้งหมดคลิก)

 

ส่ง ด.ญ.กชกร มานะพงษ์ ไปร่วมงานลูกเสือ ประเทศญี่ปุ่น

ส่ง ด.ญ.กชกร มานะพงษ์ ไปร่วมงานลูกเสือ ประเทศญี่ปุ่น

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:25 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink