Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานราตรี 41 ปี คืนสู่เหย้า พ.ว - ต.อ.น.น

 

 

กดเพื่อดู VDO

กดเพื่อดูรูป งานคืนสู่เหย้าเราน้องพี่ ราตรี พ.ว.- ต.อ.น.น.

กดเพื่อดูรูป มุทิตาจิตต่อคุณครู ในงาน คืนสู่เหย้าราตรี พ.ว.-ต.อ.น.น

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 11:11 น.)

 

ศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ทักษะการงานอาชีพระดับเขต

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี เป็นศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
กลุ่มทักษะการงานอาชีพ ระดับเขต

กดเพื่อดูรูปเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020 เวลา 15:41 น.)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู"และ"Board Game สู่ห้องเรียน"

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู" ให้กับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยม

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:30 น.)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2562

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อนักเรียน

กดเพื่่อดูเเนวทางการจัดชั้นเรียน

 

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน