ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ วันที่ 31 มีนาคม 2562   >>> ดูรายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ วันที่ 5 เมษายน 2562 >>> ดูรายชื่อ


 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 10:45 น.)