ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหอประชุม ต.อ.น.น. 35 ปี และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:58 น.)