อบรมภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ English Enhancement Training ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:49 น.)