วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง