ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาเตรียมน้อมนนท์

วันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมหลงปู่เอี่ยม ชั้น 6