งานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ คุณครูจรวย ขำศิริ

วันที่ 18, 19 และ 22 มีนาคม 2558 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:38 น.)