พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ๙ วัด ปี ๒๕๕๗

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ผู้อำนวยการ อาจารย์และนักเรียน

ร่วมเดินแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

กิจกรรมหน้าเสาธง


พิธีมอบทุนการศึกษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสพานสูง

 

ดูภาพพิธีแห่เทียนไปวัดต่างๆ คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

(อาทิเช่นวัดโปรดเกตุ วัดบางจาก วัดปากคลอง วัดท้องคุ้ง เป็นต้น)