ประกาศเกรด เทอม 1 ปี63

ผู้ปกครอง,นักเรียนสามารถดูผลคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคลิกที่เมนูด้านขวามือ ชื่อ GRADE ON WEB โดยช่องแรกใส่ถ้าเลขประจำตัวนักเรียน ถ้าเป็นเลข 4 หลัก ให้เติมเลข 0 ด้านหน้า หนึ่งตัว // ถ้าเลขประจำตัวนักเรียนคนใด ครบ 5 หลักแล้ว ไม่ต้องเติม 0 ด้านหน้า //ช่องที่สอง รหัสผ่าน ใส่วันเดือนปีเกิด เช่น 3 มกราคม 2550 ก็ต้องเป็น 03/01/2550 แล้วคลิกปุ่ม แสดงผล (จะมีตัวอย่างการใส่เลขประจำตัวน.ร. และ รหัสผ่าน ที่ใต้เมนู GRADE ON WEB)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:26 น.)