แจ้งผลคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562

แจ้งผลคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดูผลคะแนนปลายเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ที่หน้าเว็บ ร.ร. www.tunn.ac.th โดยคลิกที่เมนูด้านขวามือ ชื่อ GRADE ON WEB โดยช่องแรกใส่ เลขประจำตัวน.ร. ซึ่งต้องใส่ 0 นำหน้า เลขประจำตัวน.ร. เช่น 08879 ช่องที่สอง รหัสผ่าน ใส่วันเดือนปีเกิด เช่น 5 ตุลาคม 2546 ก็ต้องเป็น 05/10/2546 แล้วคลิกปุ่มแสดงผล (จะมีตัวอย่างการใส่เลขประจำตัวน.ร. และ รหัสผ่าน ที่ใต้เมนู GRADE ON WEB)