บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินสนับสนุน


บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน 2019" ครั้งที่ 2 เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงอาคารสถานที ซึ่ง ผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง