Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

พิธีลงนาม MOU กับ เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี

พิธีลงนาม MOU กับ เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และ เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี
โดยนายชลัท ทิพย์ลมัย กับ นายกิจโสภณ การสมชิต ประธานสโมสร เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน