Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินสนับสนุน


บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน 2019" ครั้งที่ 2 เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงอาคารสถานที ซึ่ง ผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน