Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ

ด้วยงานรับนักเรียนและจัดทำสำมะโนผู้เรียน
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่  28-31 มกราคม 256
และได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 
ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 คน ดังรายชื่อที่แนบมา

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เวลา 9.00 น - 12.00 น

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 12:01 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink