Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นางสาวแก้วกาญจน์ เกาะแก้วและนายชลธี จันทร์แจ่มศรี
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ซ้าย : เด็กชายศุภมงคล แสงจันทร์ ม.2/3, เด็กชายกวีวัธน์ กวินกิตติพงศ์ ม.2/2, เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์ ม.2/1, เด็กชายเบญจามฤต พนอนุอุดมสุข ม.3/4, เด็กชายธนกฤต ทับเกตุ ม.1/5, เด็กหญิงพิชชานันท์ ขุนคง ม.3/1, เด็กหญิงชญานิษฐ์ วัธนปทีป ม.3/3, เด็กหญิงพลอยชมพู พานทองวิริยะกุล ม.3/1, เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดทรัพย์ ม.3/2, เด็กหญิงวาราดา บุญสิทธิ์ ม.2/1

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2019 เวลา 10:26 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน