Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน

ภาพเตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน 2018 เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ภาพงานเตรียมน้อมนนท์มินิมาราธอน

 

ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2
ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4
ภาพชุดที่ 5

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 00:53 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink