Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:10 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink