Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 124 114 238 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 121 88 209 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 123 105 228 6
รวม ระดับ ม.ต้น 368 307 675 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 57 84 141 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 58 70 128 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 45 60 105 3
รวม ระดับ ม.ปลาย 160 214 374 11
รวมทั้งหมด 528 521 1,049 29

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 16:41 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink