Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2559

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหอประชุม ต.อ.น.น. 35 ปี และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:44 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน