Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษา ตอนต้น

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ

มัธยมศึกษา ตอนต้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 เวลา 13:53 น.)

 

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การเข้าร่วมเตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน 2019

ผู้เข้าร่วมงานสามารถสแกน QR code หรือ URL เพื่อตอบแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจ งานเตรียมน้อมนนท์มินิมาราธอน 2019

กดเพื่อทำแบบสอบถาม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 เวลา 14:00 น.)

 

VDO มุมสูง วิ่งการกุศล มินิมาราธอน 2019

VDO มุมสูง วิ่งการกุศล มินิมาราธอน 2019

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 09:35 น.)

 

วิ่งการกุศล มินิมาราธอน 2019

เตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน 2019

คลิกดู อัลบั้ม ที่ตรงนี้ มีทั้งหมด 7 part

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 เวลา 14:01 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน