Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.นนท์เกมส์ 2561

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ดูภาพเพิ่มเติมกดที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 มกราคม 2019 เวลา 09:32 น.)

 

เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นางสาวแก้วกาญจน์ เกาะแก้วและนายชลธี จันทร์แจ่มศรี
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ซ้าย : เด็กชายศุภมงคล แสงจันทร์ ม.2/3, เด็กชายกวีวัธน์ กวินกิตติพงศ์ ม.2/2, เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์ ม.2/1, เด็กชายเบญจามฤต พนอนุอุดมสุข ม.3/4, เด็กชายธนกฤต ทับเกตุ ม.1/5, เด็กหญิงพิชชานันท์ ขุนคง ม.3/1, เด็กหญิงชญานิษฐ์ วัธนปทีป ม.3/3, เด็กหญิงพลอยชมพู พานทองวิริยะกุล ม.3/1, เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดทรัพย์ ม.3/2, เด็กหญิงวาราดา บุญสิทธิ์ ม.2/1

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2019 เวลา 10:26 น.)

 

เเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 10 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นางสาวแก้วกาญจน์ เกาะแก้วและนายชลธี จันทร์แจ่มศรี
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ซ้าย : นายธาตรี วชิรปราการสกุล ม.4/1, นายธันวา จันจิตคง ม.5/4, นายศรายุทธ อ่อนพุทธ ม.5/3, นายอโณชัย ขาวบริสุทธิ์ ม.5/2, นายชัยพัฒน์ สร้อยทอง ม.6/3, นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนรัตน์ ม.5/4, นางสาวรัมภา อิ่มเขียน ม.4/2, นางสาวณัฐนันท์ อยู่นวล ม.5/1, นางสาวภูรี เกตุอินทร์ ม.4/2, นางสาวแพรวา สุริวรรณ ม.5/2

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2019 เวลา 10:26 น.)

 

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

กดเพื่อดูรูปภาพ

ดู VDO กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2019 เวลา 09:37 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink