Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
ประกาศสอบราคาต่างๆ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนของ สพม.3

คณะกรรมการรับนักเรียนของสพม.3 จังหวัดนนทบุรี

โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการ และคณะ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 15:17 น.)

 

รับสมัครน.ร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561

รับสมัครน.ร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

เข้าค่ายลูกเสือค่ายกัญจณัช ระยอง

นักเรียน ม.1 - ม.3 เข้าค่ายลูกเสือค่ายกัญจณัช จ.ระยอง

วันทีี 5-7 มีนาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 13:48 น.)

 

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ ม.4-6

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ ม.4-6

วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

การประเมินผลและนิเทศการศึกษา

การประเมินผลและนิเทศการศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทุบรี เขต 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink