Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประเมินโรงเรียนพระราชทานครั้งที่ 2

ประเมินโรงเรียนพระราชทานคร้้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ดูภาพเพิ่มเดิม คลิก

 

ทำบุญเนื่องในวันพ่อ วันที่ 5 ธ.ค. 2560

ทำบุญถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

วันมหาธีรราชเจ้า

คณะลูกเสือและเนตรนารี

ร่วมทำพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:34 น.)

 

แข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

การแข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:05 น.)

 

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink