Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับ ผอ.สุเพรช ยอดตา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25 ปี (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:19 น.)

 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ขอเชิญเข้าร่วมเข้าขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อการศึกษา ณ เอสพานาด แคราย ชั้น 4

ในวันที่ 30 พ.ย.57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

094-885-4279 (คุณนงเยาว์)

โดยสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์นี้ คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:41 น.)

 

ประกาศสอบปลายภาคเทอม 1/57

สอบปลายภาคเทอม 1/57

นักเรียน ม.1 - ม.3 สอบวันที่ 23,25,29 กันยายน 2557

นักเรียน ม.4 - ม.6 สอบวันที่ 22,24,26 กันยายน 2557

วันที่ไม่สอบให้หยุด ร.ร.อ่านหนังสือ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 20:04 น.)

 

ค่ายพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร.ร.สุจริต)

วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25ปี

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี 2557

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 02:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink