Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ทัศนศึกษาเมืองโบราณและฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ

วันที่ 26 กันยายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา เมืองโบราณและฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 21:33 น.)

 

พิธีกตัญญุตาบูชาครู

วันที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีกตัญญุตาบูชาครู ให้กับคุณครูและบุคลากรที่เกษียณในปีนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กำหนดการของนักเรียนช่วงปิดเทอม

กำหนดการของนักเรียนช่วงปิดเทอม

วันที่ 26 ก.ย. 59 : ลงทะเบียนเพิ่มสำหรับนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

วันที่ 26-30 ก.ย. 59 : นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เรียนเพิ่มตามตารางที่กำหนด

วันที่ 3-4 ต.ค. 59 : นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน และดำเนินการแก้ไขคะแนนในรายวิชาที่ไม่ถึง 50 คะแนน

10 ต.ค. 59 : ประกาศผลการเรียน / นักเรียนรับผลการเรียน


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 19:27 น.)

 

สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

จัดสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 19, 21และ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอให้นักเรียนทุกคน โชคดีในการสอบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 08:54 น.)

 

การอบรบลูกเสือ - เนตรนารี ต้านยาเสพติด

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
















สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน