Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00น. ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25ปี (คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:03 น.)

 

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รอบบริเวณชุมชน ต.คลองพระอุดม

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

มสธ. จัดวิทยากรเผยแพร่ความรู้กฏหมาย

มสธ.จัดวิทยากรให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษา โล่ห์ และเกียรติบัตร

.

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยม โดยสืบเนื่องจาก

โครงการหนึ่งมหาลัยหนึ่งจังหวัด โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชัยพฤกษ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีไหว้ครูประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม ต.อ.น.น.25ปี

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 เวลา 12:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink