Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เหลียวหน้าเเลหลังเตรียมน้อมนนท์ฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดอบรมคณะครูและบุคลากรในโครงการเหลียวหน้าแลหลังเตรียมน้อมนนท์ฯ พร้อมกันนี้คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 9 นาที เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

การประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดให้มีการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 10 คน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:47 น.)

 

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2559

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหอประชุม ต.อ.น.น. 35 ปี และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:44 น.)

 

อบรมเชิงปฎิบัติการ STEM

โรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ STEM
โดยบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 6 ตุลาคม 2559

>> คลิกส์ดูภาพเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 10:25 น.)

 

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าโรงเรียน

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าโรงเรียน

ให้ใช้เส้นทางเข้าจากถนนสาย 345 หรือ ข้าตรงหมู่บ้าน Perfect place ตรงตีนสะพานพระราม 4 เพราะทางเข้าตรงข้าม อบต.บางพลัด ถ.ชัยพฤกษ์ กำลังวางท่อระบายน้ำ อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 11:02 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน