Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าโรงเรียน

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าโรงเรียน

ให้ใช้เส้นทางเข้าจากถนนสาย 345 หรือ ข้าตรงหมู่บ้าน Perfect place ตรงตีนสะพานพระราม 4 เพราะทางเข้าตรงข้าม อบต.บางพลัด ถ.ชัยพฤกษ์ กำลังวางท่อระบายน้ำ อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 11:02 น.)

 

ทัศนศึกษาเมืองโบราณและฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ

วันที่ 26 กันยายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา เมืองโบราณและฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 21:33 น.)

 

พิธีกตัญญุตาบูชาครู

วันที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีกตัญญุตาบูชาครู ให้กับคุณครูและบุคลากรที่เกษียณในปีนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กำหนดการของนักเรียนช่วงปิดเทอม

กำหนดการของนักเรียนช่วงปิดเทอม

วันที่ 26 ก.ย. 59 : ลงทะเบียนเพิ่มสำหรับนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

วันที่ 26-30 ก.ย. 59 : นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน เรียนเพิ่มตามตารางที่กำหนด

วันที่ 3-4 ต.ค. 59 : นักเรียนทุกคนตรวจสอบคะแนน และดำเนินการแก้ไขคะแนนในรายวิชาที่ไม่ถึง 50 คะแนน

10 ต.ค. 59 : ประกาศผลการเรียน / นักเรียนรับผลการเรียน


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 19:27 น.)

 

สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

จัดสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 19, 21และ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ขอให้นักเรียนทุกคน โชคดีในการสอบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 08:54 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน