Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คณะลูกเสือช่วยงานพระบรมศพ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้นำตัวแทนลูกเสือของโรงเรียน ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:38 น.)

 

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสพานสูง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:29 น.)

 

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ครูเก่า ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหอประชุม ต.อ.น.น. 35 ปี และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:58 น.)

 

อบรมภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ English Enhancement Training ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:49 น.)

 

พิธีบำเพ็ญกุศล วัดสพานสูง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสพานสูง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:56 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน