Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประชุมนักเรียน และประชาสัมพันธ์อุปสมบทสามเณรฤดูร้อน

วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ต.อ.น.น.25ปี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:05 น.)

 

อบรมโครงการประชาธิปไตยเคลื่อนสู่สถานศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

วันที่ 24-25 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ ชั้น 6

 

กีฬาภายในครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2557

 

สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองเครือข่าย ลงนามถวายพระพร

วันที่ 11 มกราคม 2558 สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองเครือข่าย

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 11:23 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink