Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานเตรียมน้อมนนท์นิทรรศ ่57

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (คลิกเพิ่มดูเติม)

 

นิเทศหลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ และ Smart Class4

 

แนะแนวการศึกษาต่อ นร.ชั้นม.3 โดย SBAC

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

 

ประชุมนักเรียน และประชาสัมพันธ์อุปสมบทสามเณรฤดูร้อน

วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ต.อ.น.น.25ปี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:05 น.)

 

อบรมโครงการประชาธิปไตยเคลื่อนสู่สถานศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน