Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมสอนธรรมะ

กิจกรรมสอนธรรมะวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 

ภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานและคหกรรม)

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:29 น.)

 

แข่งศิลปหัตถกรรม (เครื่องบินบังคับ วิทยาศาสตร์)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีเป็นสนามจัดการเเข่งขันศิลปหัตถกรรม (เครื่องบินบังคับวิทยาศาสตร์) ระดับเขต

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:15 น.)

 

คณะลูกเสือช่วยงานพระบรมศพ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้นำตัวแทนลูกเสือของโรงเรียน ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:38 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน