Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:47 น.)

 

งานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ คุณครูจรวย ขำศิริ

วันที่ 18, 19 และ 22 มีนาคม 2558 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 14:38 น.)

 

ตรุษจีน 春节 2558

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

พิธีประดับบ่าลูกเสือ ม.1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โดมหลวงปู่เอี่ยมฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 23:47 น.)

 

งานเตรียมน้อมนนท์นิทรรศ ่57

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (คลิกเพิ่มดูเติม)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink