Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 15:33 น.)

 

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย
รองผู้อำนวยการภัญญภา อินทรปัญญา
และรองผู้อำนวยการอณัญญา เรืองวานิช
ด้วยความยินดียิ่ง

 

อำลา ผอ.สุเพชร ยอดตา

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีอำลาท่านผู้อำนวยการสุเพชร ยอดตา เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:56 น.)

 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมสอนธรรมะ

กิจกรรมสอนธรรมะวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน