Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

เข้าค่ายพุทธบุตร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ณ วัดสะพานสูง

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

แจ้งการลงทะเบียน App ลงเวลามาเรียน น.ร.

โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลการลงทะเบียน การใช้ App ส่งทาง SMS ให้ผู้ปกครองแล้ว และให้ Download App ชื่อ Ps School ใน google play หรือ App store เพื่อติดตั้ง และใช้ เบอร์โทรศัพท์ที่ให้กับทางโรงเรียนไว้ กรอกในช่อง Username ส่วน ในช่อง Password ใส่เลข 123456 เพื่อใช้งาน

ถ้าผู้ปกครองท่านใด ลงทะเบียนไม่ผ่าน แสดงว่า เบอร์โทรศัพท์ผิดให้แจ้ง ครูกิตติพงศ์ นาคบาง เบอร์ 081-6670050

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:02 น.)

 

พิธีไหว้ครูประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดงานพิธีไหว้ครูและพิธีประดับพระเกี้ยว 
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 
เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์ ได้แสดงความเคารพ
และระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้
และประดับพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 14:53 น.)

 

ทำบุญประจำเดือนมิถุนายน

การทำบุญประจำเดือนมิถุนายน

ครู นักเรียน ผู้บริหาร และ คณะผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานร่วมกันทำบุญ

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โดมกิจกรรมหลวงปู่เอี่ยม

คลิกส์ตรงนี้ ดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน