Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ตรวจเยี่ยมนศ.วิชาทหาร

ผอ.ชล้ท ทิพย์ลมัย ตรวจเยี่ยม นศ.วิชาทหาร

ณ เขาชนไก่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:49 น.)

 

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 , ม.3

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 , ม.3

วันที่ 9-11 มกราคม 2560

ณ ค่ายชัยปิติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด


 

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5 , ม.6

วันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ มวกเหล็กแค็มปิ้ง จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 19:11 น.)

 

แปรอักษร รัชกาลที่ ๙

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม และประชาชน

คลิกดู VDO ถ่ายมุมสูง

คลิกดู ภาพถ่าย

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017 เวลา 17:56 น.)

 

ประการราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง ราคากลางประเมินงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

กดเพื่อดูเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 19:12 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน