Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมฟังธรรมเทศนา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

ประชุม OBECQA

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทาง OBECQA เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ โรงเรียนบางบัวทอง โดยมี ดร.วีระพงษ์ เดชบุญ เป็นประธานในพิธีเปิด

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมสุขอนามัยวัยรุ่นไทยตอนต้น

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท Wacoal ได้มาจัดกิจกรรมสุขอนามัยวัยรุ่นไทยตอนต้น โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมสโมสรบาสเก็ตบอล Mono Vampire

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สโมสรบาสเก็ตบอล Mono Vampire ได้มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

รณรงค์ลงประชามติ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
















สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน