Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 และชำระเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 09:54 น.)

 

งานรดน้ำขอพร ท่านบรรจง พงษ์ศาสตร์ เนื่องในวันสวัสดีปีใหม่ไทย

วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ บ้านท่านบรรจง พงษ์ศาสตร์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 21:27 น.)

 

อบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามหลักศาสนา ร่วมปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์

 

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 21:07 น.)

 

โครงการเดินรณรงค์ Stop Teen Mom

หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 20 พ.ย.2557 ((คลิกดูภาพเพิ่มเติม))

ณ บริเวณ อบต.คลองพระอุดม หน่วยอนามัย และชุมชนโดยรอบ

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink