Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ศึกษาดูงาน ร.ร.กุลดิศวิทยานุสรณ์

คณะครูศึกษาดูงาน ร.ร.กุลดิศวิทยานุสรณ์ วันที่ 6 มีนาคม 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 14:57 น.)

 

รับรางวัลดีเด่น อาคารประหยัดพลังงาน

รับรางวัลดีเด่น อาคารประหยัดพลังงาน จาก กฟน.
วันที่ 8 ก.พ. 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด


 

สอบปลายภาค 2/2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559 ในวันที่
27 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม และ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
ขอให้นักเรียนทุกคน โชคดีในการสอบ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 06:02 น.)

 

การมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

การมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โดย ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

งานวิชาการเตรียมน้อมนิทรรศ 9 ก.พ. 2560

งานวิชาการเตรียมน้อมนิทรรศ

ว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:22 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน