Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลา อยู่ทับ แฉล้ม แช่มทอง วัดเตย

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

Challenge Day

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:58 น.)

 

มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านยาเสพติด

วันที่ 27 พ.ค.2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด จัดโดย สพม.3

วันที่ 22-24 พ.ค.2558 ณ ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน