Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านยาเสพติด

วันที่ 27 พ.ค.2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด จัดโดย สพม.3

วันที่ 22-24 พ.ค.2558 ณ ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์

 

พิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:30 น.)

 

ประชุมผู้ปกครอง ผปค.เครือข่าย ม.2 และ ม.5

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

 

 

 

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับ ผอ.สพม.เขต3

อำลา ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ และต้อนรับ ผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ

14 พฤษภาคม 2558 ณ ร.ร.บางบัวทอง

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink