Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โครงการอบรมปฏิบัตรธรรม"หนึ่งใจให้ธรรมะ"

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ วัดสะพานสูง (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:16 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือสามัญ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าเสาธง

 

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องมัลติมีเดียและห้องชัยพฤกษ์

 

กิจกรรม Big Cleaning Day on May

ทำความสะอาดเก็บกวาดประจำเดือน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

พิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015 เวลา 11:24 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน