Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศกำหนดการของร.ร.

ประกาศกำหนดการมอบตัว และประชุม

นักเรียน ม.1 ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 20-28 เมษายน 2560 เวลา 8:00 น. – 14:30 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6

- ลงทะเบียน 7:30 – 8:30   ประชุม  8:30 น. – 10:00 น.

- จ่ายค่าเทอม 2,500 บาท และประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1  ม.4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4

-   ลงทะเบียน เวลา 7:30  ปฐมนิเทศเวลา 08:00 - 15:30

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 19:29 น.)

 

TO BE NUMBER ONE IDOL

ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด
โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ของจังหวัดนนทบุรี
โทร 1900 1900 94 กด TI 16,34 หรือ 30
โดยสามารถโหวตได้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคมนี้

 

บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เด็กชายนิรุจต์ เสริญประสงค์ ม.1/6 
บวชภาคฤดุร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 เวลา 11:38 น.)

 

กราบขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร กราบขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ 7 เมษายน 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด


แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2017 เวลา 15:34 น.)

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

รับสมัครวันที่ : 27-30 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องชัยพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คลิกที่นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ PDF

.....................................

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:45 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน