Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

ครูสุรีย์พร ปานศรี และครูพรเพ็ญ นุ่มนาค

ได้รับรางวัลครูดีเด่น ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง วันที่ 15 มกราคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 14:18 น.)

 

วันพ่อขุนรามคำแหง

วันพ่อขุนรามคำแหง

รองผอ.นางภัญญภา อินทรปัญญา

น.ส.ธมลวรรณ เย็นสมุทร และน.ส.พิมพ์ชนก มีสุข วางพานดอกไม้ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ ห้องประชุมชั้น5 หอประชุมเทศบาลนครนนทบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 14:21 น.)

 

ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมโรงเรียน

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช

ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 15 มกราคม 2561

ดูภาพเพิมเติม คลิก

 

ปฎิญาณตนเนื่องในวันครู

ผู้บริหาร คณะครู ปฎิญาณตน

เนื่องในวันครูแห่งชาติ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 14:18 น.)

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน จ.นนทบุรี

การแข่งขันกีฬาเยาวชน จ.นนทบุรี

ณ สนามกีฬาจ.นนทบุรี วันที่ 10 มกราคม 2561

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink